Privacyverklaring van ROY Parketspecialisten

ROY Parketspecialisten, kortweg Roy.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij Uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Roy.nl met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door roy.nl verzameld zijn, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die U aan Roy.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Roy.nl is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

We gebruiken Uw IP adres voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze sites. Het IP adres wordt tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze sites maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze registratieformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, email).

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze websites.

In uitzonderingsgevallen deelt Roy.nl informatie met nauwkeurig gekozen partners om beter aan Uw wensen te kunnen voldoen. U zult daarvan altijd op de hoogte worden gebracht.

Roy.nl gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

Roy.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.

Contact opnemen met ROY Parketspecialisten
Indien U nog vragen heeft over deze privacy verklaring, de website van Roy.nl of uw ervaringen met onze website, kunt U een e-mail sturen naar info@roy.nl.

ROY Parketspecialisten
Minden 21

7323 AW AZ  APELDOORN

T 088-800 00 00
F 088-800 00 08
KvK 57290180
BTW NL100680525B01